lunes, 20 de diciembre de 2010

VOCABULARI PILOTA VALENCIANA ICon esta entrada queremos iniciar a todas las personas a que conozcan la terminología valenciana utilizada en nuestro deporte. La información ha sido sacada de la “Col-lecció Vocabularis, 4”, editada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2010 con la colaboración de la Federació de Pilota Valenciana, Frederic Llopis, Gabriel García Frasquet, Alberto Soldado, Josep Lluís Bauset y David Parasol. En el caso de que algún lector esté interesado en conocer alguna frase o expresión relacionada al mundo de la Pelota Valenciana que deje un comentario y también lo incluiremos en la entrada.


A

Adobar v. tr. 1. Millorar les condicions (del perdedor) per a disputar amb més igualtat la partida del resquit. Els van haver d’adobar perquè tornaren a jugar. 2. Colpejar (la pilota) de manera fluixa, sense força. La va adobar arran de corda amb mota intel-ligència.

Assentada f. Lesió típica dels jugadors de pilota valenciana, consistent en una tumoració dels artells, que es produïx com a conseqüencia dels colps de la pilota en la palma de la mà del jugador. No pogué jugar perquè tenia una assentada en la mà esquerra.B

Badana f. Pell d’ovella o de moltó, assaonada amb adobs vegetals, de molta flexibilitat i suavitat, i relativament prima, que s’usa per a confeccionar una classe determinada de pilotes. Els xiquets jugaven amb pilotes de badana.


Banca f. 1. Tableta de tres petges, col-locada amb una certa inclinació, que s’utilitzava antigament per a picar-hi la pilota abans d’efectuar el traure. 2. Zona del terreny de joc des d’on es trau. Després d’este joc, els blaus canvien a la banca. 3. En la modalitat de llargues, jugador o equip que està en possessiò del traure.
Barrer-a m. i f. Jugador que, en un equip de tres en la modalitat de trinquet per dalt corda, ocupa la posició més endarrerida i més próxima als frontons. El barrer colpejà potentment.

Bragueta f. de bragueta. Colpejant la pilota per davall de la cintura i amb el braç apegat al cos.

Brunyir v. intr. Produir (la pilota) un soroll sibilant al tallar l’aire a causa de la gran velocitat que pren. En aquella partida la pilota brunyia sense parar.
C

Calbot m. de calbot Connectant un colp potent de bot i braç, quan la pilota només ha botat una mica, replegant el braç en espiral. Va fer un colp potent de calbot que va passar tallan corda.

Careta f. 1. Cara del primer escaló de l’escala del trinquet, d’una alçària superior a la dels altres escalons, que pel fet de tindre una certa inclinació fa que la pilota que hi colpege modifique la trajectòria i desconcerte l’adversari. 2. Cara vertical dels diferents escalons de l’escala lateral del trinquet.

Catedral f. Trinquet de renom. Pelayo és la catedral de l’escala i corda.
Conill f. Última pilotada d’una partida. Val i la conill!

Consells, en diners! Loc.orac. Expressió del joc en què es posen els diners com a testimoni a l’hora de fer un desafiament, davant de la insinuació d’un jugador o d’un padrí.D

Dau m. 1.Espai situat en l’angle que forma l’escala amb el frontó de la part de dalt del trinquet, on s’ha d’introduir la pilota en la ferida, i que està delimitat per dos rectangles, l’un en terra i l’altre en la paret del rebot. Marcaren el dau en pintura negra. 2.m. En les modalitats de perxa i galotxa, rectangle de l’amplaria d’una vorera i d’uns cinc o sis metres de llargaria en l’interior del qual cal col-locar la pilota en la ferida. El jugador esperava la pilota en el dau. 3. fer el dau Jugar la pilota des de dins del dau, on ha de caure o rebotar la pilota en la ferida en la modalitat d’escala i corda.

Didal m. Peça tubular de pell, de lona o de lona plastificada, tancada per un extrem amb un casquet de diferents material, que servix per a protegir els dits de les raspades, i que s’usa en la modalitat de raspall. En la primera raspada va esgarrar dos didals de la mà dreta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario